جمعه؛ 11 فروردین 1402

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: بانک ها باید با فروش اموال مازاد خود دست از بهانه تراشی در ارایه تسهیلات به بخش تولید و پیشران اقتصادی بردارند.

محسن زنگنه در گفتگو با “ایران اقتصادی” با بیان اینکه بنگاه داری بانک ها به معضلی برای اقتصاد کشور منجر شده است، گفت: با وجود اینکه بیشترین تاکید رهبر انقلاب توجه به تولید و حمایت از آن است، اما متاسفانه بانک ها توجهی به این مهم ندارند.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بانک ها باید با فروش اموال مازاد خود، دست از بهانه تراشی در ارایه تسهیلات به بخش تولید و پیشران اقتصادی بردارند، تصریح کرد: مقاومت بانک ها در تامین اعتبار بخش تولید باید مورد برخورد دستگاه های مسئول قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه وزارت اقتصاد استارت خوبی در حوزه فروش اموال مازاد دولتی زده است، افزود: امید است این دومینو به بانک ها نیز رسیده تا آن ها بتوانند در عمل به تکالیف خود به دور از بهانه اقدام کنند.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید و رونق تولید مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه به طور حتم فروش اموال مازاد بانکی منابع در گردش آن‌ها را نیز بیشتر خواهد کرد، گفت: بهترین مکان هزینه کرد منابع بخش تولید است زیرا می‌تواند به ایجاد اقتصادی پویا و مقاوم کمک کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه مجلس آماده همکاری با دولت در راستای کمک به بخش تولید با هدف کمک به اقتصاد و همچنین رشد آمار اشتغال است، افزود: باید در مسیر تسهیل تولید گام های به دور از شعار برداشت.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید و رونق تولید مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با توجه به اینکه تولید به مثابه کارآفرینی برای قشر اعظمی تلقی می‌شود لازم است برای جلوگیری از بیکاری اقشار بسیاری که عمدتا جوان هستند تدبیری برای رفع مشکلات این حوزه صورت بگیرد.