شنبه؛ 05 فروردین 1402

عرضه خودرو در بورس کالا افزایش می‌یابد و تجربه عرضه‌ها نیز نشان دهنده کاهش انگیزه سوداگری در بازار خودرو و تداوم عرضه‌ها به سود تولیدکننده و مصرف‌کننده است.

به گزارش “ایران اقتصادی”، رضا عیوض‌لو گفت: در راستای شفاف سازی یک بازار، همیشه مقاومت‌هایی وجود داشته که این دست مقاومت‌ها در زمینه عرضه خودرو در بورس کالا نمی‌تواند مانع شفافیت شود، با توجه به وجود چنین مسئله ای عرضه خودرو در بورس کالا افزایش می‌یابد.

وی افزود: با ورود خودرو به بورس کالا نه‌ تنها شاهد فراهم شدن بستری برای فروش شفاف شرکت‌ها هستیم، بلکه امروز شرایط سوداگری در بازار خودرو کاهش یافته و به‌ مرور این روند تقویت می‌شود.

عیوض‌لو گفت: در واقع بستری فراهم شده تا شرکت‌های خودروسازی بتوانند محصولات خود را با قیمت مورد تقاضای بازار به فروش برسانند و در این میان شرایطی ایجاد شده تا سوداگری نیز کاهش یابد؛ لذا عرضه خودرو در بورس تداوم خواهد داشت.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: افزایش‌هایی که در بازار آزاد خودرو طی چند هفته اخیر اتفاق افتاده متاثر از عوامل دیگری است و ارتباطی با بورس کالا ندارد از این رو با رشد عرضه به سمت تعادل بخشی بازار خودرو حرکت می‌کنیم.