جمعه؛ 19 خرداد 1402

دولت به منظور تسریع در اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن، با اصلاح اساسنامه صندوق ملی مسکن موافقت کرد.

به گزارش “ایران اقتصادی”، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه هیات دولت و در جمع خبرنگاران، گفت: دولت با اصلاح اساسنامه صندوق ملی مسکن موافقت کرد تا ایراداتی که از سوی شورای نگهبان نسبت به اساسنامه اعلام شته بود مرتفع شود تا هرچه سریعتر کار نهضت ملی مسکن را در دولت پیش ببریم. ‌

مصوبه دوم این است که هیات دولت با افزایش سرمایه بانک مرکزی از محل اندوخته احتیاطی این بانک موافقت کرد تا کمک کار بانک مرکزی برای پیشبرد امور کشور باشد.