یکشنبه؛ 21 خرداد 1402

وزیر نفت گفت: آن دسته از مشترکین گاز که نسبت به سال گذشته و ماه مشابه در سقف مصرف داشته یا حتی کاهش مصرف داشته اند، به همان میزان از شرکت ملی گاز بستانکار می شوند.

به گزارش “ایران اقتصادی”، جواد اوجی وزیر نفت در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه) هیات دولت و در جمع خبرنگاران در رابطه با گاز مشترکین، اظهار داشت: در این زمینه اعلام کردیم در صورتی که مشترکین نسبت به گذشته درصدی کاهش مصرف داشته باشند، ۳ درصد تخفیف به آن‌ها می‌دهیم و بستانکار شرکت ملی گاز می‌شوند.

وی عنوان کرد: همین طور مصوبه خوبی را اخذ کردیم برای آن دسته از مشترکین که در سقف الگوی مصرف کاهش داشته باشند و یا مصرف آن‌ها نسبت به سال گذشته و ماه مشابه به همان میزان از شرکت ملی گاز بستانکار می‌شوند و ما موظف می‌شویم به آنها پرداخت کنیم.

وزیر نفت در پایان تصریح کرد: این موضوع خبر خوبی برای آن دسته از مشترکین گاز است که در حقیقت در سقف الگو یا پایین‌تر از آن مصرف داشته اند که نسبت به سال گذشته درصدی کاهش را نشان می‌دهد سه برابر آن تخفیف می‌گیرند.