پنج‌شنبه؛ 03 فروردین 1402

وزیر نفت در حاشیه جلسه امروز هیات دولت گفت: مصوبه خوبی را از دولت اخذ کرده‌ایم که برای آن دسته از مشترکین در حوزه خانگی و صنایع که در سقف الگوی مصرف نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش مصرف داشته باشند به همان میزان از شرکت ملی گاز بستانکار می‌شوند و ما موظف هستیم مبلغ را به آنها پرداخت کنیم.