پنج‌شنبه؛ 03 فروردین 1402

حجم مخازن سد‌های تهران در مقایسه با مدت مشابه پارسال با کسری ۷۷ میلیون متر مکعبی مواجه است.

به گزارش “ایران اقتصادی”، طی چند روز گذشته سامانه بارشی فعال در استان تهران، نتوانسته است تا حجم سد‌های استان تهران را به تراز نرمال برساند.

در سال گذشته، حجم آب سد لتیان ۲۱ میلیون متر مکعب بوده است، اما هم اکنون تراز آب سد لتیان به ۱۶ میلیون متر مکعب رسیده و این یعنی 22.5 درصد کاهش حجم آب سد لتیان.