جمعه؛ 19 خرداد 1402

میزان عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری کشور در ۸ ماهه سال جاری ۱۰۰ میلیون تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۹۸ میلیون تن) دو درصد افزایش یافته است.

به گزارش “ایران اقتصادی”، با بررسی روند ۱۰ ساله عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری مشخص می شود که بیشترین میزان عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری در ۸ ماهه سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۰۵ میلیون تن ثبت شده است.

میزان عملیات کانتینری بنادر در ۸ ماهه سال جاری ۱۵۵۴ هزار TEU بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۱۳۸۶ هزار TEU) ۱۲ درصد افزایش داشته است.

تعداد مسافر ورودی و خروجی از بنادر در ۸ ماهه سال جاری ۱۰ میلیون نفر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۶ میلیون نفر) ۶۷ درصد افزایش داشته است.