پنج‌شنبه؛ 03 فروردین 1402

نشانه‌های تغییر مسیر شاخص تورم در آخرین ماه فصل پاییز ظاهر شد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران درآذرماه امسال، با وجودی که همچنان تورم سالانه با یک درصد رشد همراه شده است، اما تورم ماهانه کل و بویژه تورم مواد غذایی افت قابل توجهی داشته است، به طوری که دراین ماه تورم ماهانه شاخص کل با ثبت عدد 1.9 درصد، به کمترین رقم در هشت ماه اخیر رسید.

به گزارش “ایران اقتصادی”، نکته مهم دیگری که در گزارش جدید مرکز آمار ایران مشاهده می‌شود، منفی شدن تورم مواد غذایی است. در آذرماه نرخ تورم گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به صفر درصد رسید که این نرخ کمترین رقم در 18 ماه اخیر است. علاوه براین، کاهش 2.4 درصدی تورم نقطه‌ای مواد غذایی نیز نشانه مثبت دیگری است که درآذرماه دیده می‌شود.

تورم ماهانه خوراکی‌ها صفر درصد شد

طبق این گزارش، نرخ تورم ماهانه آذر به 1.9 درصد رسید که درمقایسه با نرخ 2.1 درصدی ماه قبل، 0.2 واحد درصد کاهش داشته است.

گفتنی است، نرخ تورم ماهانه شاخص کل نیز کمترین رقم در هشت ماه اخیر ار به ثبت رسانده است. قبل از این، دراسفند ماه سال گذشته که تورم ماهانه 1.3 درصد بود، تورم کمتری نسبت به آذرماه داشتیم.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 2.1 درصد و 1.2 درصد است که نسبت به ماه قبل برای خانوارهای شهری بدون تغییر و برای خانوارهای روستایی 0.9 واحد درصد کاهش داشته است.

همچنین تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» صفر درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ٣.٣ درصد بوده است. همانگونه که اشاره شد، تورم صفر درصدی آذرماه کمترین نرخ در 18 ماه اخیر بوده است.

پیش از این در اردیبهشت ماه سال گذشته تورم ماهانه این گروه با منفی 0.8 درصد همراه بود که پس از آن نرخ‌های بالاتری را تجربه کرده است، اما درآخرین ماه فصل پاییز تورم ماهانه مواد غذایی با یک عقبگرد بزرگ مواجه شده است.

بررسی جزئیات شاخص تورم نشان می‌دهد در شرایطی که تورم ماهانه گروه اصلی خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها ودخانیات درآذرماه صفر درصد بوده، اما برای آشامیدنی و خوراکی‌ها به منفی 0.1 درصد رسیده است.

دراین ماه، تورم برخی از اقلام غذایی مهم نیز منفی شده است به طوری که تورم گوشت منفی 2.4 درصد و تورم میوه و خشکبار منفی 2.5 درصد بوده است.

درحالی که طی ماه‌های گذشته و پس از حذف ارزترجیحی مواد غذایی دچار یک شوک تورمی شد، اما رفته رفته با تخلیه این شوک شرایط به سمت تعادل حرکت کرده و با تداوم روندی که درآذرماه شاهد آن هستیم می‌توان امیدوار بود که تورم مواد غذایی با افت بیشتری همراه شده و فشار معیشتی خانوارها کاهش یابد.

کاهش 2.4 درصدی تورم نقطه‌ای مواد غذایی

برپایه گزارش مرکزآمار ایران، هرچند تورم نقطه‌ای شاخص کل با رسیدن به 48.5 درصد، برابر با 0.4 درصد رشد داشته است، اما در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، شاهد کاهش 2.4 درصدی این شاخص هستیم.

در حالی که درآبان ماه امسال تورم نقطه‌ای گروه خوراکی‌ها 67.7 درصد بود این نرخ درآذرماه به 65.3 درصد رسیده است.

همچنین در گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» این نرخ با افزایش 2 واحد درصدی به 38.9 درصد رسیده است. درآبان ماه این شاخص 36.9 درصد بود.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری 47.9 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.6 واحد درصد افزایش داشته است.

همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 51.4 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 0.9 واحد درصد کاهش داشته است. بدین ترتیب همانگونه که مشاهده می‌شود، درآذرماه نرخ تورم روستانشینان با افت بیشتری نسبت به شهرنشینان مواجه شده است.

افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

نرخ تورم سالانه آذر ماه برای خانوارهای کشور به 45 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، یک واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

این شاخص برای گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» به 63 درصد رسیده که نسبت به ابان ماه 1.7 درصد رشد داشته است.

تورم سالانه گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز 35.1 درصد محاسبه شده است که 0.6 درصد از آبان بیشتر شده است.

همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 44.3 درصد و 48.6 درصد است که برای خانوارهای شهری یک واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی 1.2 واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری

طبق این گزارش، در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» (پیاز و کدوسبز) و گروه «نوشیدنی‌ها» است.

در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «بهداشت و درمان» (انواع دارو) و گروه «حمل و نقل» (انواع اتومبیل سواری) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. همچنین در ماه جاری گروه «انواع گوشت» (مرغ ماشینی) و گروه «میوه و خشکبار» نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است.

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در آذر ماه برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 42.5 درصد برای دهک دهم تا 51.7 درصد برای دهک اول است.

بررسی گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، تورم ماهانه مسکن در کشور در آذر ماه 2.8 درصد شده است. در آبان ماه تورم مسکن در کشور حدود 3.7 بود. بر این اساس تورم ماهانه کشوری در آذرماه حدود یک درصد کاهش یافته است.