شنبه؛ 05 فروردین 1402

رشد بخش صنعت از منفی 1.5 درصد در تابستان سال گذشته به مثبت 8.7 درصد در تابستان امسال رسید.

به گزارش “ایران اقتصادی”، طبق گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران در فصل بهار به 2.3 درصد و در فصل تابستان به 3.6 درصد رسید؛ این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی در تابستان سال 1400، یک درصد بوده است.

بیشترین رشد در فصل تابستان متعلق به بخش‌های صنعت، معدن و نفت است. همچنین بخش معدن رشد 7.3 درصدی ثبت کرده است و بخش نفت هم به رشد 10.4 درصدی دست یافته که 5 درصد بیشتر از رشد تابستان سال گذشته است.

رشد بخش کشاورزی هم از منفی 2.4 درصد در تابستان سال گذشته به 0.8 درصد در تابستان امسال رسیده است. رشد پایین بخش کشاورزی به دلیل تکرار دومین خشکسالی متوالی بوده است.

بخش خدمات در بهار 2.8 درصد و در تابستان امسال 2.4 درصد رشد داشته، مجموع رشد بخش خدمات در 6 ماه اول امسال 2.6 درصد محاسبه شده است.

untitled (2).png