دوشنبه؛ 29 اسفند 1401

برای دارندگان سهام عدالت به ارزش اسمی ۵۳۲ هزار تومان، سود ۶۰۲ هزار تومانی و سهام یک میلیون تومانی نیز سود یک میلیون و ۲۰۴ تومانی واریز شد.

به گزارش “ایران اقتصادی”، مدیرعامل سمات بیان داشت: سهامدارانی که در پرتفوی سهام خود ۴۵۲، ۴۹۲ و ۵۳۲ هزار تومان دارند به‌ ترتیب ۵۱۰، ۵۵۵ و ۶۰۰ هزار تومان و افراد با پرتفوی یک میلیون تومان مبلغ یک میلیون و ۱۲۸ هزار تومان سود دریافت می‌کنند.

حدود یک میلیون و ۷۳۰ هزار نفر همچنان با مشکل شبای بانکی معتبر روبرو هستند که می‌توانند با احراز هویت در سامانه sejam.ir و یا درج شماره شبای معتبر خود در سایت sahamedalat.ir در فرایند مراحل بعدی قرار بگیرند.

در مجموع ۴۹ میلیون نفر هستند که طی ۱۶ سال گذشته ۳ میلیون نفر فوت کردند که سود سهام آنها در پرتفوی سهام آنها خواهد ماند تا سهام و سودهای متعلقه به شکل قهری بین وراث توزیع شود.

واریزی‌ها تا شنبه ادامه دارد

سیداحسان خاندوزی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این رابطه بیان داشت: از دیروز پرداخت نیمی از سود سهام عدالت خانوارها آغاز شد. به ازای هر فرد که دارای سهام عدالت است، برای برخی ۵۳۲ هزار تومان و برای برخی ۶۰۰ هزار تومان واریز شده یا خواهد شد.

امروز بانک‌های رفاه، سپه، دی، سامان، رسالت و برخی دیگر از بانک‌ها واریز خواهند کرد. عملیات پرداخت برخی دیگر از بانک‌ها در روزهای پنج‌شنبه و شنبه ادامه خواهد داشت.

آنچه پرداخت شده نیمی از سود سهام عدالت شرکت‌ها در سال ۱۴۰۰ است. نیم دیگر آن تا پایان سال یا در سال ۱۴۰۲ پرداخت خواهد شد.

همچنین باتوجه به اینکه نارضایتی‌های بسیاری در مورد تسهیلات در نظر گرفته شده بانک‌ها وجود داشت، دولت مصوب کرد تا ۳۵ هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک‌های دولتی به زودی اضافه شود.