یکشنبه؛ 07 خرداد 1402

مرکز آمار ایران رشد اقتصاد با نفت در نیمه نخست امسال را 3.3 درصد و بدون نفت را نیز 3.4 درصد اعلام کرد.

به گزارش “ایران اقتصادی”، بر اساس آخرين نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلي (GDP) به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ در شش ماهه اول سال ١٤٠١ به رقم ٣٨٧٠ هزار ميليارد ريال با نفت و ٣٣٢٦ هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده، در حالي كه رقم مذكور در مدت مشابه سال قبل با نفت ٣٧٤٥ هزار ميليارد ريال و بدون نفت ٣٢١٧ هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد ٣,٣ درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و ٣.٤ درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در شش ماهه اول سال ١٤٠١ دارد.

نتايج مذكور حاكي از آن است كه در شش ماهه اول سال ١٤٠١ رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي رشد منفی ٢,٢، گروه صنایع و معادن ٥.٠ درصد (شامل: استخراج نفت خام و گاز‌ طبيعي ٣.٢، ساير معادن ٠.٠، صنعت ٤.٩، انرژي ١٢.٩ و ساختمان ١.٦- درصد) و گروه خدمات ٢.٦ درصد نسبت به شش ماهه اول سال ١٤٠٠، رشد داشته است.

محاسبات فصلي در مركز آمار ايران در قالب ١٨ بخش اصلي متشكل از ٤٢ رشته فعاليت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev٤ انجام مي‌شود كه بر اين اساس گروه كشاورزي شامل زير بخش‌هاي زراعت و باغداري، دام‌داري، جنگل‌داري و ماهي‌گيري، گروه صنايع و معادن شامل زير بخش‌هاي استخراج نفت خام و گاز طبيعي، استخراج ساير معادن، صنعت، تامين آب، برق و گاز طبيعي و ساختمان مي‌باشد و گروه خدمات شامل زير بخش‌هاي عمده وخرده فروشي، فعاليت ­هاي خدماتي مربوط به تامين جا و غذا، حمل و نقل، انبارداري، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت ­های مالی و بیمه، مستغلات، كرايه و خدمات كسب و كار و دامپزشکی، اداره امور عمومي و خدمات شهري، آموزش، فعالیت ­هاي مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سايرخدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي است.