دوشنبه؛ 15 خرداد 1402

محدوده 1.5 میلیون واحد از آن جهت برای فعالین بازار دارای اهمیت است که در پیشینه تاریخی معاملات، رفتار سهامداران در این محدوده با شدت بیشتری رو به رو بوده و پس از سقوط شاخص ها در سال 99، بازگشت شاخص کل بورس به این محدوده با افزایش عرضه سهام همراه شده است.

به گزارش “ایران اقتصادی”، از این رو، این محدوده به عنوان یک محدوده مقاومتی قوی شناخته می شود و از نظر معامله گران ، شکستن این مقاومت می تواند راه را برای صعود بیشتر شاخص ها در ماه های آینده هموار کند.

همچنین آن دسته از معامله گرانی که در تصمیم گیری های خود از ابزار تکنیکال استفاده می کنند، در شرایطی که از ثبات شاخص کل در بالای 1.5 میلیون واحد مطمئن نشده باشند، نسبت به تقاضای بیشتر در این محدوده با احتیاط عمل می کنند.

با این وجود، از نظر کارشناسان ومعامله گران قدیمی بازار، ورود شاخص کل بورس به 1.5 میلیون واحد نسبت به موارد قبلی با چند تفاوت عمده همراه است.

از نظر این کارشناسان ، تفاوت اولی که می تواند در مورد رفتار شاخص در هفته جاری به آن اشاره کرد، مربوط به تقویت شاخص های بانیادی بازار است.

طی دوسال گذشته، روند روبه رشد سود سازی اکثر شرکت های بورسی باعث شده تا EPS های بازار به طور قابل توجهی افزایش یابد و از این رو ورود شاخص کل به محدوده 1.5 میلیون واحد در حالی اتفاق افتاده که نسبت های قیمت به درآمد در بازار همچنان در سطح ارزنده و جذابی قرار دارند.

با نگاهی به دیگر شاخص های بنیادی، مشخص می شود که درحال حاضر قیمت بازاری بسیاری از شرکت ها در محدوده ارزش دفتری آنها قراردارد و اگر بخواهیم ارزش دارایی این شرکت ها را به قیمت روز محاسبه کنیم به ارقام بسیار بالاتر خواهیم رسید.

همچنین دومین تفاوت را می تواند در روند معاملات مشاهده کرد و اگر به سابقه تاریخی معاملات در زمانهایی که شاخص به محدوده 1.5 واحد وارد شده نگاهی بیانداریم مشخص می شود که در دوره های گذشته ورود شاخص به این محدوده با خروج پول و افزایش عرضه ها در بازار همراه بوده در حالی که طی روزهای گذشته، هرچقدر به محدوده 1.5 میلیون واحد نزدیکتر شده ایم ورود پول و افزایش تقاضا نیز افزایش یافته است.

همچنین کارشناسان سومین و مهمترین تفاوت رفتار شاخص رد 1.5 میلیون واحد نسبت به دوره های گذشته را سیاست های اتخاذ شده از طرف دولت و سازمان بورس برای حمایت از بازار می دانند.

در واقع، با توجه به طرح بیمه اصل و سود سهام بورسی که در روزهای ابتدایی آبان ماه به اجرا درآمد، بازدهی سهامداران در ارقام کمتر از محدوده 1.5 میلیون واحد تضمین شده و این موضوع بر انگیزه فروش سهام در کمتر از قیمت های جاری ، تاثیر گذار شده است.