دوشنبه؛ 15 خرداد 1402

وزیر تعاون، کار و رفاه با اشاره به لزوم برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال 1402 مشمولان قانون کار، گفت: سازوکار تعیین حقوق کارگران مشخص است.

به گزارش “ایران اقتصادی”، سیدصولت مرتضوی درباره اینکه جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران از چه زمانی آغاز می‌شود؟ گفت: درباره افزایش دستمزد کارگران باید با نمایندگان کارگران و کارفرمایان جلسه گذاشت؛ در این زمینه سازوکار قانونی مشخص است و باید در همان چارچوب به یک نتیجه رسید.

نخستین جلسه شورای عالی کار با حضور مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آبان ماه برگزار شد و دومین جلسه نیز این هفته برگزار می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین برنامه دولت برای افزایش سن بازنشستگی، گفت: هرچه تبدیل قانون شد، همان ملاک عمل خواهد بود.