جمعه؛ 19 خرداد 1402

طی 9 ماه؛

حجم پرداخت تسهیلات بانک های دولتی از ابتدای بهمن ماه سال گذشته تا پایان آبان امسال به 44 هزار و 581 میلیارد تومان رسید و در این رابطه یک میلیون و 216 هزار نفر از بانک های دولتی تسهیلات دریافت کردند.

به گزارش “ایران اقتصادی”، بر اساس آمار موجود، بانک‌های دولتی از ابتدای بهمن ماه سال گذشته تا پایان آبان امسال، 44 هزار و 581 میلیارد و 722 میلیون تومان تسهیلات به یک میلیون و 216 هزار و 818 هزار نفر پرداخت کرده اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از اواخر دی سال گذشته، بانک‌های دولتی را موظف کرد در پرداخت تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان صرفا اعتبارسنجی را ملاک قرار داده و از روش سنتی درخواست ضامن دست بکشند.

به دنبال این رویکرد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در 29 دی سال گذشته طی بخشنامه‌ای بانک‌های دولتی را به پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن مکلف کرد و با وجود آنکه بانک مرکزی بخشنامه مرتبط را در 12 تیر ماه به شبکه بانکی ابلاغ کرد، اما بانک‌های دولتی از همان ابتدای بهمن ماه سال 1400 اعطای تسهیلات بدون ضامن و براساس اعتبارسنجی را در دستور کار قرار دادند.

در همین راستا از ابتدای بهمن ماه سال گذشته تا پایان تیر ماه امسال ۱۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد و ۶۳۲ میلیون تومان تسهیلات در قالب ۴۷۵ هزار و ۴۴۸ فقره تسهیلات توسط بانک‌های دولتی پرداخت شده که این آمار در پایان مرداد ماه با جهشی قابل توجه به ۲۳ هزار و ۶۷۳ میلیارد و ۳۵۶ میلیون تومان تسهیلات به ۷۰۳هزار و ۴۶۰ نفر رسید که تنها در یک ماه ۷ هزار و ۷۴۱ میلیارد و ۷۲۴ میلیون تومان رشد داشته است.

همچنین، بانک ها از ابتدای بهمن ماه سال گذشته تا پایان آبان امسال، 44 هزار و 581 میلیارد و 722 میلیون تومان تسهیلات به یک میلیون و 216 هزار و 818 هزار نفر پرداخت کرده اند که از انتهای مرداد ماه تا پایان آبان 20 هزار و 908 میلیارد و 366 میلیون تومان به این رقم پرداختی ها اضافه شده که این میزان تسهیلات به 513 هزار و 358 نفر پرداخت شده است که جهشی قابل توجه را نشان می دهد.