شنبه؛ 05 فروردین 1402

مجموع وصولی مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات در هشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۲ درصد رشد داشته که بالاترین میزان رشد در ۱۰ سال اخیر است.

به گزارش “ایران اقتصادی”، مجموع وصولی مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات در هشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۲ درصد رشد داشته است که بالاترین میزان رشد در ۱۰ سال اخیر است.

این گزارش حاکیست، وصول درآمد‌های مالیاتی در هشت ماه امسال به ۳۱۰ هزار میلیارد تومان رسید این در حالی است که در سال ۱۳۹۰ این رقم ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است.

وصول مالیات در طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ از رقم ۲۸ هزار میلیارد تومان به ۱۹۲ میلیارد تومان رسیده است.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم بر اساس مستند‌های آماری روند روبه‌رشد وصول مالیاتی دوچندان شد به‌گونه‌ای که کل وصول درآمد‌های مالیاتی در سال گذشته ۳۰۵ هزار میلیارد تومان بوده است درحالی‌که در هشت ماه امسال از این رقم عبور کرده و به ۳۱۰ هزار میلیارد تومان دست‌یافته‌ایم.

بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی، همچنین مجموع درآمد مالیات بر کالا‌ها و خدمات در هشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۶ درصد رشد یافت. در این مدت ۱۱۶ هزار و ۷۶۹ میلیارد تومان مالیات از کالا و خدمات وصول شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۷۴ هزار و ۷۹۶ میلیارد تومان بود، ۵۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.

مالیات بر کالا و خدمات شامل مالیات بر نقل‌وانتقال خودرو، شماره‌گذاری خودرو، مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی، مالیات موضوع درآمد حاصل از صادرات مواد خام و محصولات معدنی و سایر موارد است.

طبق آمارها، ۱۲۷ هزار و ۳۵۳ میلیارد تومان مالیات از اشخاص حقوقی تا اواخر آبان‌ماه وصول شد که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۶۹ هزار و ۶۶۷ میلیارد تومان بود، رشد ۸۳ درصدی را به همراه داشت.

مالیات اشخاص حقوقی یکی دیگر از پایه‌های مالیاتی است که شامل مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی، مالیات بر عملکرد شرکت‌های دولتی، مالیات بنگاه‌های اقتصادی نهاد‌ها و بنیاد‌های انقلاب اسلامی و مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و مالیات موضوع ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می‌شود.

همچنین در بخش مالیات بر درآمد‌ها که شامل مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی، مالیات مشاغل و مستغلات و مالیات‌های متفرقه درآمد می‌شود از ابتدای امسال تا آبان‌ماه، ۵۵ هزار و ۴۱۱ میلیارد تومان مالیات وصول شده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۲ درصدی را نشان می‌دهد. طبق گزارش سازمان مالیاتی، در مدت مشابه سال گذشته ۳۹ هزار و ۹۹ میلیارد تومان مالیات بر درآمد‌ها وصول شده بود.

رشد ۳۰ درصدی وصول مالیات بر ثروت در هشت ماه امسال یکی دیگر از پایه‌های مالیاتی است که امسال ۱۱ هزار و ۴۳۴ میلیارد تومان مالیات دریافت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که هشت هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان بوده رشد را ثبت کرده است.

بر اساس آمارها، ۱۹۴ هزار و ۱۹۹ میلیارد تومان سهم وصولی مالیات‌های مستقیم در هشت ماه امسال بوده است که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۶۵ درصد رشد داشته است. وصول مالیات‌های مستقیم در مدت مشابه سال گذشته ۱۱۷ هزار و ۵۵۳ میلیارد تومان بوده است.

هوشمندسازی نظام مالیاتی، شناسایی و بستن راه‌های فرار مالیاتی، استقلال مرکز دادرسی مالیاتی، رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی معطل‌مانده، ارائه خدمات الکترونیکی به مودیان و سایر برنامه‌ها از جمله مواردی است که نقش کلیدی در وصول مالیات‌هاست.