جمعه؛ 11 فروردین 1402

شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در آبان‌ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.5 درصد رشد کرد که نسبت به رشد مهر‌ماه اندکی کاهش داشته است.

به گزارش “ایران اقتصادی”، بر اساس داده ها و جداول منتشره پژوهشکده پولی و بانکی، بیش از 280 شرکت صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس که بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند به صورت ماهانه گزارش تولید خود را منتشر می‌کنند، لذا با توجه به بررسی آمار این شرکت‌ها می توان وضعیت تغییرات تولید صنعتی کشور را رصد کرد.

خودروسازها در راس رشد تولید آبان ماه

بر اساس آمار، بیشترین رشد تولید در آبان ماه سال 1401 در بخش صنایع خودروسازی و تولید قطعات با رقم 27.8 درصد، بخش منسوجات با رشد 20.4 درصد، ماشین آلات و تجهیزات با 15.5 درصد، محصولات فلزی با 8.9 درصد و دستگاه‌های برقی با عدد 8.4 درصد و فلزات اساسی با رقم 7.9 درصد بوده است.

همچنین، در آبان امسال کمترین میزان رشد به بخش محصولات کاغذی با عدد منفی 13.7 درصد، صنایع غذایی با عدد منفی 5.8 درصد و صنایع شیمیایی به عنوان بزرگترین صنایع کشور با رشد منفی 2.6 درصد تعلق داشته بوده است.

بیشترین رشد در میان شرکت‌های بورسی به صنایع خودروسازی با 27.8 درصد و کمترین نیز به صنایع شیمیایی با منفی 13.7 درصد اختصاص داشته است.

شاخص تولید صنایع بزرگ در یکسال اخیر در فاصله آبان سال گذشته تا آبان ماه امسال نشان‌دهنده تغییر مسیری معنادار است. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی پژوهشکده پولی و بانکی در آبان ماه سال گذشته این شاخص منفی 0.7 درصد بود که مقایسه آن با رشد 6.5 درصدی آبان ماه امسال نشان دهنده جهشی قابل توجه است.

این شاخص در آذر ماه سال قبل به منفی 0.2 درصد، در دی ماه گذشته منفی 0.1 درصد، در بهمن ماه منفی 0.7 درصد، در اسفند ماه منفی 1.2، در فروردین 1401 منفی 6.5 بود، اما در اردیبهشت ماه به سمت بهبود پیش رفت و به منفی 0.2 درصد رسید و در خرداد ماه امسال مثبت 2.6 درصد شد.

در ماه‌های بعد به‌ صورت مداوم بر نرخ رشد تولید صنایع افزوده شده به گونه‌ای که درتیر تولید صنایع بزرگ 6 درصد افزایش یافت.

در مرداد ماه نیز این رشد به 6.7 درصد رسید که درآن زمان بالاترین نرخ رشد در یک سال اخیر بود. در شهریور ماه نیز همین نرخ رشد تکرار شد، در مهر امسال با رشد 7.7 درصدی بالاترین رقم در یک سال اخیر به ثبت رسید و در آبان ماه نیز این روند رشد البته با شتاب کمتری ادامه داشت و رشد 6.5 درصدی برای این صنایع رقم خورد.