یکشنبه؛ 07 خرداد 1402

طی آبان ماه امسال 128 واحد مسکونی ویلایی در شهر تهران مورد معامله و خرید و فروش قرار گرفت که از این تعداد، بیشترین معاملات در مناطق 14 و 15 بوده است.

به گزارش “ایران اقتصادی”، بررسی آمارها نشان می دهد که در آبان ماه سال جاری، از کل معاملات انجام گرفته شهر تهران، ۱۲۸ مورد معامله مربوط به خانه های ویلایی بوده است.

بیشترین تعداد معاملات واحدهای ویلایی درآبان ماه سالجاری، در مناطق ۱۵ و 14 تهران به ترتیب با ۱۶ و 13 معامله رقم خورده است.

این گزارش حاکیست: در آبان ماه سال جاری، هفت هزار و ۳۹۲ ساختمان مسکونی در شهر تهران معامله شده که از این تعداد هفت هزار و ۱۴۲ معامله مربوط به آپارتمان های مسکونی بوده است.

کمترین تعداد معامله آپارتمان های مسکونی شهر تهران در آبان ماه سالجاری را منطقه ۱۹ تهران با ۶۰ معامله به خود اختصاص داده است.

مناطق ۲۲ و ۱۶ تهران به ترتیب رتبه های دوم وسوم کمترین تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در آبان ماه سالجاری را به خود اختصاص داده اند.

منبع: چابک آنلاین