یکشنبه؛ 07 خرداد 1402

وزیر نفت با اشاره به جریمه مشترکان بدمصرف گاز، از نقره داغ شدن این دست از مشترکان خبر داد و گفت: مشترکانی که مصرف الگو دارند نیاید هزینه مشترکان بدمصرف را بپردازند.

به گزارش “ایران اقتصادی”، جواد اوجی در حاشیه هیات دولت گفت: هفته گذشته در دولت مصوبه خوبی درباره تعرفه گاز پر مصرف‌های که خارج از الگوی، مصرف می‌کنند داشتیم بر همین اساس ۱۲ پله تعریف شد.

وزیر نفت گفت: مشترکانی که غیرمتعارف گاز مصرف می‌کنند، نقره داغ می‌شوند. چرا باید افرادی که براساس الگو مصرف می‌کنند بهای گاز بدمصرف‌ها را پرداخت کنند.

وی ادامه داد: پله‌های یک، ۲ و ۳ که براساس الگو، مصرف می‌کنند و ۶۰ الی ۷۰ درصد مشترکین را تشکیل می‌دهندتعرفه گاز آن‌ها بدون تغییر و مانند سال گذشته محاسبه می‌شود، اما از پله‌های ۴ به بعد مشمول افزایش قیمت می‌شوند.

وزیر نفت ادامه داد: از ۲۵ میلیون مشترک شرکت ملی گاز، مشترکینی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند تعرفه‌ گاز آن‌ها مانند سال گذشته محاسبه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ۲۵ الی ۳۰ درصد مشترکین پُر مصرف هستند بیان کرد: تعرفه گاز مشترکین پر مصرف از ۱۶ آذر ماه افزایش یافت و در قبض دی ماه مشاهده می‌کنند.