سه‌شنبه؛ 01 فروردین 1402

رئیس کل بانک مرکزی در احکام جداگانه ای محمد آرام و خانی را به ترتیب به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی و مشاور رئیس کل منصوب کرد.

به گزارش “ایران اقتصادی”، با حکم رییس کل بانک مرکزی، دکتر محمد آرام به سمت معاون ارزی جدید بانک مرکزی منصوب شد.

همچنین جناب آقای افشین خانی نیز با حکم دکتر صالح آبادی، به سمت مشاور رییس کل بانک مرکزی منصوب شد.

رییس کل بانک مرکزی از زحمات جناب آقای خانی تقدیر و تشکر و برای دکتر آرام در مسئولیت جدید آرزوی توفیق کرد.

گفتنی است، دکتر آرام پیش از این مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران بود. معاون ارزی جدید بانک مرکزی تا مقطع دکترای تخصصی در رشته‌های مدیریت مالی و مدیریت کسب و کار تحصیل کرده و دارای سوابق متعدد در سمت‌های مدیرعامل و عضو هیات مدیره و مشاور در شرکت‌های خدمات ارزی، مالی و سرمایه گذاری، تأمین مالی و بورسی است.

همچنین وی تألیفات متعددی نیز با موضوعات فوق در قالب کتاب، مقاله و طرح تحقیقاتی در کارنامه علمی خود دارد.