شنبه؛ 05 فروردین 1402

بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان مهر ماه سال جاری را با 34.3 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 5 هزار و 677 هزار میلیارد تومان اعلام کرد، در عین حال رشد نقدینگی نسبت به ماه های شهریور و مرداد امسال، 3.2 واحد درصد کاهش نشان می دهد.

به گزارش “ایران اقتصادی”، جزئیات گزیده های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در پایان مهرماه امسال، به ۵۶۷۶۹.۷ هزار میلیارد ریال رسید؛ به نحوی که نرخ رشد حجم نقدینگی از مهرماه سال گذشته تا پایان مهرماه سال جاری، به ۳۴.۳ درصد رسیده است.

نرخ رشد نقدینگی در پایان شهریورماه امسال 37.5 درصد و در پایان مرداد نیز 37.8 درصد بود، بنابراین نرخ رشد نقدینگی 34.3 درصدی پایان مهرماه، نشان دهنده تداوم روند کاهش نرخ رشد نقدینگی است.

همچنین حجم کل پول (شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری) به رقم ۱۲۷۹۸.۷ هزار میلیارد ریال رسیده که این رقم با توجه به حجم نقدینگیِ ۵۶۷۶۹.۷ هزار میلیارد ریالی، ۲۲.۵ درصد از نقدینگی را شامل می شود که نسبت به تغییرات شهریورماه، شاهد کاهش این سهم از حجم نقدینگی هستیم.

رشد ۳۴.۵ درصدی پایه پولی و رسیدن به رقم ۷۱۲۹.۳ هزار میلیارد ریال نیز بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی درباره تغییرات پولی مهرماه بوده است.