پنج‌شنبه؛ 03 فروردین 1402

وزیر صنعت معدن و تجارت در مراسم امضای تفاهم نامه مشترک با بانک مرکزی، گفت: متناسب سازی منابع و مصارف ارزی یکی از اهداف تفاهم نامه همکاری مشترک وزارت صمت با بانک مرکزی است و آرامش بخشی به بازار ارز یکی از آثار آن خواهد بود.