دوشنبه؛ 29 اسفند 1401

۱۵ شرکت فعال در حوزه نفت و گاز درسال گذشته موفق به کسب ۳۴ هزار و ۴۲۵ میلیاردتومان درآمد عملیاتی شدند. همچنین سود خالص 11 شرکت نیز در سال گذشته، 53 میلیارد تومان بوده است.

به گزارش “ایران اقتصادی”، شرکت نفت فلات قاره ایران با ۹۰۵۸ میلیارد تومان درآمد در رتبه اول و دارای بالاترین درآمد عملیاتی در سال گذشته بوده است.

شرکت نفت و گاز پارس با حدود ۴ هزار و ۹۶۳ میلیارد تومان در رتبه دوم و شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با ۳ هزار و ۶۹۴ میلیارد تومان در رتبه سوم قرار دارد.

در این بین کمترین درآمد عملیاتی هم در سال گذشته متعلق به شرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان با ۷ میلیارد تومان بوده است.

ناگفته نماند که فعالیت 15 شرکت فعال در حوزه نفت و گاز منجر به زیان 82 میلیارد تومانی هم شده است.

هرچند که این امر بدان معنی نیست که کل فعالیت 15 شرکت فعال در حوزه نفت و گاز کشور زیان ده بوده، بلکه از مجموع این شرکت ها تنها چهار شرکت زیان ده و 11 شرکت سودده بوده اند.

با این تفاوت که سود خالص 11 شرکت فعال در حوزه نفت و گاز در سال گذشته رقمی معادل 53 میلیاردتومان و زیان خالص چهار شرکت دیگر هم 82 میلیارد تومان بوده است.

4 شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان، مارون، کارون و آغاجری درسال گذشته زیان ده بوده اند.

منبع: چابک آنلاین