دوشنبه؛ 15 خرداد 1402

میثم لطیفی؛ معاون رئیس جمهور عنوان کرد: چند هزار نانوایی در کشور پیدا کردیم که وجود خارجی ندارند، ولی سهمیه آرد دریافت می‌کنند. بعد از اصلاحات اخیری که دولت در حوزه نان انجام داد، روزانه به اندازه نان ۲۵ میلیون نفر یعنی به اندازه جمعیت عراق در آرد صرفه‌جویی شد.