دوشنبه؛ 29 اسفند 1401

رئیس جمهور در همایش ملی ارتقای شفافیت با اعلام اینکه فهرست ابربدهکاران بانکی را منتشر کردیم، گفت: صورت‌حساب مالی شرکت‌ها برای اولین بار علنی شد و خیلی‌ها باور نمی‌کردند که صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی و غیربورسی روزی برای همه علنی شود.