جمعه؛ 11 فروردین 1402

معاون راهبری شبکه گاز کشور گفت: با توجه به تداوم و تثبیت سرما، امروز مصرف گاز بخش‌های خانگی و تجاری به حدود ۵۸۰ میلیون متر مکعب می‌رسد.

به گزارش “ایران اقتصادی”، مسعود کاظمی در اینباره افزود: پیش بینی می‌شود در روز‌های آتی مصرف این بخش ها به همین میزان ادامه یابد.

وی با بیان اینکه شبکه گاز کشور وضعیت پایداری دارد و مشکلی در تامین گاز خانگی ندارد، از هموطنان تقاضا کرد با مدیریت و مصرف بهینه گاز، شرکت ملی گاز را یاری رسانند تا سهم بیشتری از گاز به بخش‌های صنعتی و نیروگاهی اختصاص یابد.