دوشنبه؛ 29 اسفند 1401

ویدئو/

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور گفت: بعد از درخواست از مردم برای مبادرت به خرید و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، در سه روز گذشته میزان مصرف در کشور حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است.