یکشنبه؛ 07 خرداد 1402

صالح آبادی پاسخ داد/

رئیس کل بانک مرکزی با ارائه ابزاری برای مدیریت ریسک افرادی که از نوسانات نرخ ارز نگرانی دارند، درباره احتمال کاهش نرخ ارز در روزهای آینده، گفت: بانک مرکزی تمام تلاش خود را در این زمینه به کار خواهد بست.

به گزارش “ایران اقتصادی”، علی صالح‌آبادی درباره راهکارهای بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز، گفت: اقدامات بسیاری برای ساماندهی بازار در حال انجام است؛ عرضه‌هایی در بازارهای مختلف در حال انجام است و ضوابط موردنیاز این بازار انجام می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: به طور مثال، اخیرا مقررات مربوط به اعطای ارز به دارندگان کارت‌های بازرگانی تسهیل شد؛ همچنین بسیاری از مقررات ارزی را متناسب با نیازهای واقعی بازار تسهیل می‌کنیم.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی نیز به عنوان بازارساز در بازارهای مختلف حضور دارد و صادرکنندگان را به عرضه ارزشان در بازار تشویق می کند، افزود: همچنین تامین ارز موردنیاز واردکنندگان و نیازهای خدماتی موجود در بازار را مستمر دنبال می کنیم و در بازارهای مختلف نیز حضور داریم و مدیریت بازارهای مختلف را انجام می‌دهیم.

صالح‌آبادی با بیان اینکه نیازهای خدماتی مختلفی که بعضا ممکن بود ارزی به آن‌ها تعلق نگیرد، در کارگروه تامین ارز

ها شناسایی شده تا ارز موردنیازشان را به نحو مقتضی تامین کنیم، ادامه داد: در بانک مرکزی تمام تلاش خود را می‌کنیم که نیازهای بخش‌های مختلف چه واردکنندگان و چه نیازهای خدماتی را تامین کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: برای افرادی که از نوسانات نرخ ارز نگران هستند، ابزار گواهی ارزی معرفی شد که اکنون در شعب بانک ملی می توانند دارایی خود را پوشش ریسک دهند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ ارز در روزهای آینده کاهش می یابد؟ گفت: ما تمام تلاشمان را برای مدیریت بازار ارز انجام می‌دهیم.

منبع: خبرگزاری خانه ملت