یکشنبه؛ 07 خرداد 1402

مديركل دفتر برنامه‌ريزي كلان منابع آب و تلفيق بودجه شركت مديريت منابع آب ایران با اشاره به اینکه باید به تولید 10 میلیارد مترمکعب آب برسیم، گفت: نقشه راه آبی کشور باید به سمت ارتقاء سهم تامین آب از دریا تا 50 درصد حرکت کند.

به گزارش “ایران اقتصادی”، عيسي بزرگ‌زاده با اشاره به اهميت قضاوت منطقي و علمي در خصوص آب هاي غير متعارف كشور گفت: ايران به دليل خشكي بيش از حد به صورت منطقي بايد به منابع آب هاي قابل دسترس سواحل شمالي و جنوبي خود توجه كند.

وي ضمن اشاره به اسناد بالادستي در اين خصوص افزود: ما در اسفند ماه سال گذشته قانون ويژه اي در خصوص استفاده از آب دريا براي سيستان و بلوچستان را به تصويب رسانديم.

بزرگ زاده ضمن اشاره به نقشه راه آب كشور در دولت سيزدهم خاطر نشان كرد: از 8.8 میلیارد مترمکعب توليد آب بايد به ده ميليارد مترمكعب برسيم. ما بايد به سمت توسعه عمودي در بحث كشاورزي حركت كنيم. بنابراين بايد به حوزه نياز آب در صنعت هم توجه خاص داشته باشيم.

مديركل دفتر برنامه‌ريزي كلان منابع آب و تلفيق بودجه شركت مديريت منابع آب ایران با اشاره به بحث اشتغال افزود: ما در صنعت نيز بايد همچون كشاورزي به مقوله آب توجه خاصي داشته باشيم. توجه به آب دريا حتي در مصارفي غير از نمك زدايي نيز بايد توجه شود. البته بايد توجه داشت كه ۵۰ درصد صنايع ايجاد شده با آب دريا بايد در كنار آب هاي دريا جانمايي شود تا هزينه انتقال تحميل نشود.

وي ضمن اشاره به ابرپروژه هاي مربوط به استفاده آب دريا خاطر نشان كرد: بايد نقشه راه آب كشور را به سمت ارتقاي سهم ۵۰ درصدي سهم آب دريا در حل نياز آبي كشور حركت دهيم.