جمعه؛ 19 خرداد 1402

رئیس کل گمرک ایران با اعلام تعیین 10 گمرک تخصصی کشور برای ازائه خدمات به دانش بنیان ها، گفت: گام مهم حمایت از شرکت های دانش بنیان در گمرک برداشته شد.

به گزارش “ایران اقتصادی”، علیرضا مقدسی بیان داشت: در راستای اجرای مصوبه هیات وزیران برای جهش تولید شرکت های دانش بنیان، گمرک ایران ۱۰ گمرک تخصصی را برای ارائه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان تعیین کرد.

رئیس کل گمرک ایران با اعلام این خبر با اشاره به مصوبه هیات دولت موضوع آئین نامه اجرایی بند ب ماده یک قانون جهش تولید دانش بنیان و با توجه به بند ۱ ماده ۴ آئین نامه مذکور گفت: گمرکات فرودگاه امام خمینی (ره)، تهران، غرب تهران، البرز، شهیدرجایی، اصفهان، بازرگان، شیراز، مشهد و تبریز به عنوان گمرکات تخصصی دانش بنیان تعیین شدند.

مقدسی گفت: گمرک ایران در قالب فعالان اقتصادی مجاز (AEO)، به شرکت های دانش بنیان، تسهیلات ۱۸ گانه ای را ارائه می دهد.

رئیس کل گمرک ایران تشریح کرد: از جمله تسهیلات گمرکی ارائه شده به شرکت های دانش بنیان شامل استفاده از تسهیلات انبار اختصاصی، حمل یکسره، ترخیص نسیه، ارائه ضمانت نامه بانکی، استفاده حداکثری از مسیر سبز، استفاده از ظرفیت های مواد ۴۲ و ۶ قانون امور گمرکی است ‌.

معاون وزیر اقتصاد افزود: در حال حاضر ۶۴ شرکت دانش بنیان از تسهیلات گمرکی ارائه شده در قالب فعالان اقتصادی مجاز استفاده می کنند.

مقدسی با اشاره به اینکه حمایت از شرکت های دانش بنیان در دستور کار گمرک قرار دارد اظهار داشت: گمرک ایران همچنین در بخش دیگری با تهیه خدمات، محصولات و تولیدات شرکت های دانش بنیان از جمله نرم افزارها، دوربین های مداربسته و دستگاه های ایکس ری از این شرکت ها حمایت می کند.