جمعه؛ 11 فروردین 1402

با حکم وزیر اقتصاد؛

با صدور احکام جداگانه ای، رئیس و یک عضو هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی منصوب شد.

به گزارش “ایران اقتصادی”، سید احسان خاندوزی طی این احکام، “سید اکبر موسوی داور” و “سید مهدی رمضانی” را به ترتیب به عنوان رئیس و عضو هیأت عالی نظارت سازمان حسابرسی به مدت دو سال منصوب کرد.

در احکام صادره برای موسوی و رمضانی آمده است:

با استناد به مفاد ماده 22 اساسنامه سازمان حسابرسی و تبصره ذیل آن و با توجه به مصوبه مورخ 2 آذر ماه 1401 هیأت محترم وزیران، به موجب این حکم به مدت دو سال به عنوان رئیس/ عضو هیأت عالی نظارت سازمان حسابرسی منصوب می شوید.

همکاری، همدلی و همراهی در این مأموریت دسته جمعی پیش شرط موفقیت است. امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به عدالت محوری؛ انقلابی گری، مردم داری، پاکدستی، فساد ستیزی و قانون مداری در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات مجدانه بکوشید.