شنبه؛ 05 فروردین 1402

طبق آخرین نرخنامه مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار، قیمت جدید انواع میوه در میادین میوه و تره بار تهران اعلام شد.

به گزارش “ایران اقتصادی”، نرخ های جدیدی انواع میوه در میادین تره بار تهران به شرح زیر است:

هرکیلوگرم آناناس ۷۹ هزار تومان
هرکیلوگرم انار ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان
هرکیلوگرم به ۲۵ هزار تومان
هرکیلوگرم خیارگلخانه‌ای ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان
هرکیلوگرم خیار کوتاه بذر اصفهان ۱۲ هزار تومان
هرکیلوگرم سیب زردلبنان ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان
هرکیلوگرم سیب قرمزلبنان ۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان
هرکیلوگرم سیب سایر انواع (شفیع آبادی و …)
هرکیلوگرم کیوی ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان
هرکیلوگرم لیمو شیرین ۲۲ هزار و ۴۰۰ تومان
هرکیلوگرم انار آبگیری ۹ هزار تومان
هرکیلوگرم موز کارتن بزرگ و کارتن کوچک ۴۳ هزار و ۲۰۰ تومان
هرکیلوگرم نارنگی انواع ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان
هرکیلوگرم ازگیل ۲۲ هزار تومان
هرکیلوگرم لیموترش انواع ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان
هرکیلوگرم انگور بی دانه (انواع) ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان
هرکیلوگرم انگورسایر انواع (مهری، شاهرود و …) ۲۱ هزار تومان
هرکیلوگرم خرمالو انواع ۲۵ هزار تومان
هرکیلوگرم گریپ فروت ۹۵ هزار تومان
هرکیلوگرم زرشک تازه با ساقه و برگ فله ۲۹ هزار تومان
هرکیلوگرم پرتقال سایر انواع ۹ هزار و ۹۰۰ تومان
هرکیلوگرم پرتقال تامسون ۹ هزار و ۹۰۰ تومان
هرکیلوگرم گلابی انواع (شاه میوه، بیروت و …) ۳۶ هزار تومان
هندوانه انواع بالای ۳ کیلوگرم ۴ هزار و ۵۰۰ تومان
هندوانه انواع زیر ۳ کیلوگرم ۲ هزار و ۵۰۰ تومان