دوشنبه؛ 15 خرداد 1402

بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران طی آبان ماه امسال را 46.7 میلیون تومان اعلام کرد. بیشترین قیمت مربوط به منطقه یک با 95.1 میلیون تومان و کمترین نیز در منطقه 18 با 23 میلیون تومان بوده است.

به گزارش “ایران اقتصادی”، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تغییرات قیمت واحد مسکونی در مناطق 22 گانه تهران در آبان ماه در حالی منتشر شد که نشان می‌دهد در ماه مورد بررسی متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 467 میلیون ریال بود که حاکی از افزایش 6.8 درصدی نسبت به ماه قبل می باشد.

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران در آبان ماه سال جاری نسبت به آبان سال قبل 45.9 درصد افزایش یافته است.

در میان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 951.1 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 230.9 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.

ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 1400 به ترتیب 30.7 و 59 درصد افزایش نشان میدهند.

تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران در آبان ماه سال 1401، به 8 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل 47.8 و ماه مشابه سال قبل 9.6 درصد افزایش نشان می دهد.

ضمن اینکه بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در آبان ماه سال 1401 نشان دهنده رشد به ترتیب معادل 39.8 و 45 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد. لازم به توضیح است رشد ماهانه شاخص مزبور در آبانماه در شهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب معادل 4.1 و 5 درصد میباشد.

بازار مسکن , قیمت مسکن , بانک مرکزی ,