جمعه؛ 11 فروردین 1402

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از افزایش فروش روزانه نفت ایران به یک میلیون و 200 هزار بشکه خبر داد و افزود: دسترسی ما به منابع نفتی در خارج از کشور افزایش یافته است.

به گزارش “ایران اقتصادی”، محمدرضا پورابراهیمی گفت: فروش نفت کشور از مرز یک میلیون بشکه در روز گذشت و به حدود یک میلیون و 200 هزار بشکه رسید.

وی افزود: فروش نفت در شش ماهه نخست امسال، افزایش 20 درصدی را نشان می‌دهد و از طرف دیگر، فروش فرآورده‌های نفتی که مشمول تحریم نیستند نیز در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: نکته قابل توجه در شرایط کنونی این است که دسترسی‌های ما به منابع ارزی‌مان در خارج از کشور بیش از گذشته شده است.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: تکیه بر فروش فرآورده‌های نفتی می‌تواند درآمدهای ارزی قابل توجهی را برای ما به همراه داشته باشد.