دوشنبه؛ 15 خرداد 1402

بانک مرکزی با بیان اینکه سهم پول از نقدینگی در شهریورماه امسال 22.8 درصد و در پایان مهرماه نیز 22.5 درصد بوده است، بالاترین میزان سهم پول از نقدینگی را مربوط به اسفند سال 91 به میزان 24.7 درصد اعلام کرد.

به گزارش “ایران اقتصادی”، در گزارش بانک مرکزی با تاکید بر اینکه رکورد 10 ساله سهم پول از نقدینگی مربوط به اسفند سال 1391 است، عنوان کرد: در خصوص ادعا و آمارسازی دروغین رکورد ده ساله سهم پول از نقدینگی در شش ماهه اول سال 1401 لازم به توضیح است، اولاً رکورد سهم پول در ده سال اخیر مربوط به اسفندماه سال 1391 و معادل 24.7 درصد می‌باشد؛ این در حالی است‌ که سهم پول از نقدینگی در پایان شهریورماه 1401 معادل 22.8 درصد بوده است.

ثانیاً افزایش سهم پول در نقدینگی در سال جاری عمدتاً به واسطه اجراي طرح مردمي‌سازي و توزیع عادلانه يارانه‌ها از اردیبهشت ماه 1401 آغاز شده که با توجه به تخلیه و تعدیل نسبی آثار پولی و تورمی اجرای طرح مذکور روند افزایشی سهم پول از نقدینگی نیز کنترل شده و روندی کاهشی را در پی گرفته است؛ به طوری که براساس آخرین آمار و اطلاعات موجود، سهم پول از نقدینگی در پایان مهرماه 1401 نسبت به ماه قبل از آن با 0.3 واحد درصد کاهش از 22.8 درصد به 22.5 درصد کاهش یافته است.

پایین ترین سطح اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در 10 سال اخیر

در خصوص روند اسکناس و مسکوک در دست اشخاص هم لازم به اشاره است سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی به واسطه گسترش ظرفیت و امکانات سیستم های پرداخت الکترونیک و کاهش میل نقدینه خواهی در مردم نزولی بوده و در شهریورماه 1401 به پایین ترین سطح خود در ده سال اخیر (معادل 1.6 درصد) رسیده است.

کنترل رشد نقدینگی و تورم اولویت‌ اقتصادی دولت و بانک مرکزی

در خصوص اجرای دستور رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی برای کنترل نقدینگی نیز لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت.

در این راستا، بررسی رشد نقدینگی در مهر ماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه-های گذشته بوده به طوریکه نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهرماه 1400 طی یک روند نزولی به 34.3 درصد در پايان مهرماه 1401 کاهش یافته است.

همچنین روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 34.5 درصد در پایان مهرماه سال 1401 رسیده است.

بنابراین همانطور که تحولات متغیرهای پولی نشان می‌دهد علی رغم اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجيحي و واریز یارانه نقدی، ضمن توفیق دولت و بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی، همچنان رويکرد کلي دولت سيزدهم در انضباط‌ بخشي به کل‌هاي پولي در سال جاري استمرار يافته و بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قراردارد.

بر این اساس طرح ادعاهای بی‌اساس در پیگیری اهداف اقتصادی دور از واقعیت‌های اقتصادی کشور می‌باشد. لذا ضرروی است رسانه¬ محترم ضمن پرهیز از القای یاس و نومیدی نسبت به تحولات اقتصادی کشور با انتشار اخبار، اطلاعات و تحلیل های درست، معتبر و شفاف، مجموعه اقتصادی دولت را در اجرای برنامه‌های اقتصادی بویژه در زمینه مدیریت انتظارات تورمی و تحقق هدف کنترل تورم یاری نماید.

در پايان انتظار مي رود کارشناسان و صاحب نظران محترم در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیر آن دقت نظر بيشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست پرهیز نمایند.