یکشنبه؛ 21 خرداد 1402

رئيس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه اگر مصرف گاز کنترل نشود، احتمال اینکه به واردکننده گاز تبدیل شویم وجود دارد، گفت: قطعا امسال تغييري در قيمت حامل‌هاي انرژي نخواهيم داشت.

به گزارش “ایران اقتصادی”، محمد جعفري با اشاره به اینکه كنترل مصرف انرژي از الزامات دستيابي به رشد ۸ درصدي است، گفت: قطعا امسال تغييري در قيمت حامل‌هاي انرژي نخواهيم داشت.

رئيس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه كشور بیان داشت: كنترل مصرف انرژي از الزامات دستيابي به رشد ۸ درصدي است و اگر مصرف گاز كنترل نشود، احتمال تبديل شدن كشور به وارد كننده گاز وجود دارد.

رئيس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه كشور پرداختن به تبصره ۱۴ قانون بودجه را مهم دانست و گفت: هم‌اكنون حدود ۸۰ ميليون نفر در كشور، يارانه دريافت مي‌كنند و بايد به فكر منابع اين بخش عظيم باشيم.

وي سپس با بيان اينكه قطعا امسال تغييري در قيمت حامل‌هاي انرژي نخواهيم داشت، گفت: در سازمان برنامه و بودجه كشور، هيچ فردي به فكر گران كردن قيمت انرژي نيست. بلكه ما معتقديم بايد كاري اساسي انجام دهيم تا مشكلات موجود را با مردم در ميان بگذاريم.

رئيس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه كشور در ادامه گفت: مصرف بالاي انرژي، ناكارآمدي سيستم‌هاي موجود انرژي، شرايط تورمي حاكم و صدمه‌هاي وارد شده به طبقه متوسط جامعه در يك دهه گذشته، از جمله اين مشكلات هستند.

جعفري سپس افزود: ما نمي‌خواهيم قيمت انرژي را افزايش دهيم و از سوي ديگر ادامه روند كنوني مصرف انرژي، به‌شدت براي كشور آسيب‌زاست و بايد براي آن فكري اساسي بشود.