جمعه؛ 11 فروردین 1402

طبق جدیدترین آمارهای ارائه شده، ۱۱۳ واحدی تولیدی استان تهران در تملک بانک‌ها قرار دارد که از این تعداد ۷۰ واحد فعال و ۴۳ واحد غیرفعال است.

به گزارش “ایران اقتصادی“، در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، راهکار‌های رفع مشکلات واحد‌های تولیدی بررسی و مصوبات لازم تصویب شد.

محمد علی‌مهری؛ سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، موضوعات و مشکلات ۳۴ واحد تولیدی، هتل‌ها و مجتمع‌های پذیرایی در حوزه‌های بانکی، بیمه و محیط زیست بررسی و مصوبات لازم برای رفع این موانع دریافت شد.

بر اساس گزارش ارائه شده در جلسه، ۱۱۳ واحدی تولیدی استان تهران در تملک بانک‌ها قرار دارد که از این تعداد ۷۰ واحد فعال و ۴۳ واحد غیرفعال هستند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران در جلسه بررسی وضع تسهیلات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۰ نیز با اشاره به عملکرد مثبت استان تهران در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ تاکید کرد: دستگاه‌ها، اولویت‌های خود را مشخص کنند تا منتج به تحولات مثبت اقتصادی استان تهران شود.

علی‌مهری با بیان اینکه ۷۰ درصد خدمات کشور در استان تهران انجام می‌شود، افزود: ۱۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در استان پرداخت شده است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: باید طرح‌ها و تسهیلات به سمتی حرکت کند تا بتواند ضمن اتکا به ظرفیت‌های استان، زمینه تحول مناسب در حوزه‌های مختلف را فراهم کند.