یکشنبه؛ 07 خرداد 1402

بانک مرکزی سقف مجاز صرافی‌ها برای دریافت روزانه ارز مورد نیاز از بانک را 50 درصد افزایش داد.

به گزارش “ایران اقتصادی“، بانک مرکزی اعلام کرد: این اقدام بانک مرکزی با هدف تسهیل خرید و فروش ارز بصورت اسکناس در شبکه صرافی‌های عضو بازار متشکل انجام شد و میزان دریافت روزانه ارز از 100 هزار یورو به 150 هزار یورو افزایش یافت.