جمعه؛ 19 خرداد 1402

رئیس کل سازمان مالیاتی اعلام کرد: تاکنون حدود 195 هزار و 831 صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان وارد شد و گام نخست اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برداشته شد.

به گزارش “ایران اقتصادی“، داود منظور با اشاره به روند پیشرفت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، گفت: علی‏رغم سختی ها و پیچیدگی‏ های اجرای این قانون، گام نخست آن را با موفقیت پشت سر گذاشته ایم.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به اینکه تاکنون تجربه اجرای چنین قانون گسترده ای در سطح ملی وجود نداشته است، افزود: حدود 195 هزار و 831 صورتحساب الکترونیکی توسط مودیان در این سامانه وارد شده و تعداد 109 فقره از این صورتحساب ‏ها توسط مودیان طرف دوم تایید شده که همین امر به منزله موفقیت در اجرای گام اول این طرح است.

منظور افزود: در طی کمتر از یک هفته از اجرای 100 درصدی گام اول این قانون، برای تمامی مودیان ثبت نام شده در نظام مالیاتی به تعداد بیش از 10 میلیون فقره کارپوشه مالیاتی صادر شده و همچنین حدود 195 هزار و 831 صورتحساب الکترونیکی توسط مودیان در این سامانه وارد شده که خریدهایی که مربوط به خریداران فعال اقتصادی بوده در کارپوشه 11 هزار و 4 خریدار به صورت خودکار قرار گرفته است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه تاکنون مودیان مالیاتی بیش از 442 حافظه مالیاتی دریافت کرده اند، ابراز امیدواری کرد تا پایان آذرماه بخش اعظم مودیان فراخوان شده، نسبت به استفاده از این سامانه اقدام نمایند.