پنج‌شنبه؛ 03 فروردین 1402

در جلسه ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور جمعی از اعضاء شورای عالی انقلاب فرهنگی و دولت، کلیات سند ملی امنیت غذایی کشور مورد بررسی قرار گرفت و به تایید رسید.

به گزارش “ایران اقتصادی“، محمد مخبر در این جلسه، امنیت غذایی را از مهم ترین دغدغه‌ها و اولویت های تمام کشورها برشمرد و گفت: سند ملی امنیت غذایی باید سندی جامع و مبتنی بر ظرفیت های خدادادی کشور باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور از امنیت غذایی به عنوان یک الزام ضروری برای کشور یاد کرد و افزود: امروز امنیت غذایی به امنیت ملی کشورها گره خورده و لازم است برنامه ای استراتژیک برای امنیت غذایی کشور داشته باشیم.