شنبه؛ 05 فروردین 1402

رئیس کل سازمان مالیاتی:

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: در هفت‌ماهه اول سال جاری بالغ بر 559 هزار میلیارد ریال از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مناطق عشایری کشور واریز شد.

به گزارش “ایران اقتصادی“، داود منظور گفت: باید برای تبیین جایگاه مالیات در زندگی روزمره مردم و فرهنگ‌سازی مالیاتی، این خدمات به عنوان نقطه قوت نظام مالیاتی برای اقشار مردم تشریح شود.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، عوارض مالیات بر ارزش افزوده پرداختی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را یکی از منابع درآمدی پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور برای توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی برشمرد و بیان داشت: در همین راستا در هفت‌ماهه اول سال جاری بالغ بر 559 هزار میلیارد ریال از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مناطق عشایری کشور واریز شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام تحقق 102 درصدی درآمدهای مالیاتی در هفت‌ماهه اول سال جاری نسبت به میزان مصوب سال 1400، اظهار داشت: وصول درآمدهای مالیاتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 63 درصدی داشته است.

منظور با بیان اینکه رشد درآمدهای مالیاتی در هفت‏ ماهه اول سال جاری عمدتاً ناشی از شناسایی مودیان جدید، مقابله با فرار مالیاتی، هوشمندسازی نظام مالیاتی و اجرای قوانین معطل مانده بوده است، گفت: رویکرد سازمان امور مالیاتی در دوره جدید، تحول نظام مالیاتی کشور از مالیات ستانی سنتی به مالیات ستانی هوشمند با هدف تحقق کامل درآمدهای دولت و با رعایت عدالت مالیاتی است.