سه‌شنبه؛ 01 فروردین 1402

کاهش هزینه های سربار، حذف دلالان و واسطه های بازار، واقعی شدن قیمت ها، شفافیت در عرضه و افزایش ضریب دستیابی متقاضیان واقعی به خودروهای عرضه شده، از جمله دلایلی است که به اعتقاد کارشناسان باید عرضه خودرو در بورس کالا دنبال شود.

به گزارش”ایران اقتصادی” طی مدت اخیر برخی انواع خودرو در بورس کالا عرضه، کشف قیمت و به متقاضیان فروخته شد. با ورود خودرو به بورس، در واقع سوداگران و دلالان از این بازار حذف شده و سود آن به صورت مستقیم به مصرف کننده و تولیدکننده می رسد.

نباید فراموش کرد که در بورس کالا قیمت برای محصولات دستوری نیست، بلکه تعیین کننده قیمت هر محصولی فروشنده و خریدار است. این امر بر بازار فروش خودرو در بورس کالا نیز صدق می کند به گونه ای که تولید کننده قیمتی را مشخص و اعلام می کند و مصرف کنندگان نیز یا آن قیمت را پذیرفته و خرید می کنند و یا اینکه خود قیمتی را پیشنهاد می دهند.

ایمان زنگنه، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با “ایران اقتصادی” در اینباره افزود: اگر هدف از ورود خودرو به بورس کالا کشف قیمت باشد، مطمئنا در این عرصه شفافیت رخ خواهد داد.

در واقع بازار خودرو به شدت به این شفافیت قیمت نیازمند بود. با چنین اقدامی رانتی که صورت می گرفت و سود آن به مصرف کننده و تولیدکننده نمی رسید، از بین می رفت

حذف شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار آزاد خودرو

وی عرضه خودرو در بورس را یکی از دلایل کاهش قمیت خودرو دانست و اظهار کرد: در این شرایط قیمت خودرو کاهش پیدا می کند، زیرا هزینه سرباری که بر روی تولیدات بعدی وجود دارد کاهش پیدا خواهد کرد که در نهایت منجر به کاهش قیمت تمام شده محصول می شود.

اما نمی توان گفت این اقدام می تواند از نظر کیفی نیز تحت تاثیز قرار گرفته و کیفیت خودروهای تولیدی در داخل کشور دستخوش افزایش شود. زیرا شرایط و میزان فروش به اندازه نسبی در بازار مشخص است.

از سوی دیگر نگاه کیفی و افزایش کفیت زمانی رخ می دهد که مصرف کنندگان به این کالاها نگاه مصرفی داشته باشند. در حالی که در حال حاضر اغلب افراد به منظور سرمایه گذاری به خرید خودرو اقدام می کنند.

زنگنه گفت: از سوی دیگر شکاف قیمتی که بین عرضه محصولات از سوی تولیدکننده و بازار آزاد وجود داشت نیز از بین می رود و با شفافیت قیمتی که رخ می دهد تولیدکننده و مصرف کننده به صورت مستقیم با هم در ارتباط هستند. این مابه التفاوتی که دلالان بازار خودرو دریافت می کردند در چنین شرایطی به جیب تولیدکننده و مصرف کننده می رود.