دوشنبه؛ 15 خرداد 1402

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اعلام اینکه شرکت های واردات محور در ماه های اخیر رشد داشته و این رشد در مهرماه از 15 درصد نیز عبور کرد، اعلام کرد که با این وجود، رشد شرکت های کمتر وابسته به واردات منفی بوده است.

به گزارش “ایران اقتصادی“، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گزارشی با عنوان، رشد تولید واردات‌محور به بالای 15 درصد رسید، مطرح کرد: رشد شرکت‌هایی که نهاده‌های تولید آنها وابستگی شدیدی به واردات داشته در مهرماه امسال روند صعودی و مثبت داشته و به بالای 15 درصد رسید.

این در حالی است که اعمال دور جدید تحریم‌ها تاثیر منفی بر رشد شرکت‌های واردات محور داشت، اما بعد از ممنوعیت واردات کالای نهایی وارداتی که مشابه داخلی دارند، این تولیدات روند رو به رشدی را پیمودند.

پس از اعمال دور جدید تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام در زمان ریاست جمهوری ترامپ، تحریم ها بر شرکت های واردات محور تاثیر منفی گذاشت که یکی از مهم ترین دلایل کاهش تولیدات صنعتی از سال 97 تا 98  بوده است.

بر اساس این گزارش، روند کاهش تولیدات صنعتی از سال 97 تا فصل سوم سال 98 ادامه داشت و از فصل چهارم 1398 رشد تولید بخش صنعت مثبت شد و در سال 1400 نیز ادامه پیدا کرد.

چون درجه وابستگی به واردات در بین صنایع و حتی شرکت‌های مختلف، متفاوت است، بدیهی است مشکلی مانند تحریم که واردات را مختل می‌کند بر روی صنایع وابسته‌تر اثر بیشتری دارد.

برای اینکه اثر واردات بر رشد تولید صنایع مشخص شود شرکت‌ها بر اساس درجه وابستگی به واردات (نسبت نهاده‌های وارداتی) به دو گروه واردات محور شدید و واردات محوری کم تقسیم شده‌اند و رشد تولید در این دو گروه در دوره‌های مختلف با هم مقایسه شده است.

در آبان ماه تا اسفندماه ۱۴۰۰ در حالی رشد شرکت های با درجه واردات محوری بالا در بازه مثبت 2.6 تا 4 درصد بوده، رشد سایر شرکت ها در بازه منفی 1.8 تا منفی 3.8 درصد بوده و روند نزولی داشته است.

 در اردیبهشت و خرداد 1401 در حالی که رشد شرکت های کمتر وابسته به واردات منفی بوده، رشد تولید شرکت های واردات محور به طور متوسط بالای ۶ درصد بوده است.

با توجه به وضع محدودیت واردات کالاهای نهایی که جایگزین داخلی دارند، تولید در شرکت‌های واردات محوری که عمدتا با محصولات وارداتی رقابت می‌کردند و حالا رقیبی ندارند به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش داشته است.

1600000.png

در تابستان ۱۴۰۱ نیز این الگو تکرار شد و در حالی که گروه شرکت های کمتر وابسته به واردات در این ماه رشد منفی و نزدیک به صفر داشتند، رشد شرکت های واردات محور به بالای ۱۰ درصد رسید.

در مهرماه نیز اختلاف رشد این دو گروه بیشتر شد و در حالی که رشد شرکت‌های واردات محور روند صعودی و مثبت داشته و به بالای 15 درصد رسید، رشد شرکت های دیگر منفی و نزولی بوده است.