پنج‌شنبه؛ 03 فروردین 1402

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه یک راه برای کم کردن کسری بودجه در سال آینده، کاهش بوده دستگاه های کم کار است، گفت: اگر تولید ایجاد شده به میزان بودجه تخصیصی بخش ها و دستگاه ها نباشد، باید از میزان آن کاسته شود.

به گزارش”ایران اقتصادی“کسری بودجه یکی از مواردی است که دولت های مختلف همه ساله با این امر دست و پنجه نرم می کنند. در چنین شرایطی معمولا برنامه ریزی ها پاسخگو نیست و در طول سال برای برطرف کردن این امر به ناچار مجبور به استقراض از بانک مرکزی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می شوند.

این اقدام منجر به ایجاد تورم در اقتصاد و یا اینکه افزایش سرعت رشد تورم در کشور می شود. بنابراین باید راهکاری برای تخصیص بودجه در سال آینده (1402) در نظر گرفت تا با استفاده از آن بتوان میزان این کسری بودجه را تا حد زیادی کنترل کرد.

در همین راستا علی قنبری؛ کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایران اقتصادی عنوان کرد: یکی از دلایل تورم کسری بودجه است که این کسری از عدم توجه به منابع و مصارف و ایجاد نکردن تعال بین آنها شکل می گیرد.

در واقع زمانی که مصارف از درآمدها و منابع مالی کشور بیشتر است دچار کسری در بودجه می شویم. یکی از تاثیرگذارترین این عوامل نگاه واقعی نداشتن به درآمدها و کم یا زیاد در نظر گرفتن آنها است، از سوی دیگر معمولا هزینه ها بیشتر از مقداری که واقعی هستند در نظر گرفته می شوند. بنابراین طبیعی است که با کسری در بودجه کشور مواجه شویم.

وی افزود: در پی کسری بودجه تورم نیز صعودی می شود، زیرا زمانی که با کسری بودجه مواجه هستیم دولت ها برای جبران آن مجبور به استقراض به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از بانک مرکزی می شوند.

یکی از مشکلاتی که در حوزه هزینه ها وجود دارد این است که همه ساله در زمان تخصیص بودجه به برخی از نهادها بودجه قابل توجهی را اختصاص می دهند. بهترین دلیل آنها برای این کار نیز این است که چون سال گذشته این شرکت، نهاد یا ارگان هزینه زیادی داشته و بودجه آن مبلغ قابل توجهی بوده امسال نیز باید چنین باشد.

قنبری در خصوص تنظیم بودجه در سال 1402 عنوان کرد: اگر همانطور که دولت سیزدهم اعلام کرده برنامه هفتم توسعه اجرا و بر اساس آن بوده برنامه ریزی شود و بودجه سال آینده بر تکیه بر آن شکل گیرد؛ می تواند به واقعی تر شدن هزینه ها و تخصیص درست بودجه کمک کند. زیرا زمانی که هزینه ها کنترل شوند با کسری ودجه کمتری مواجه هستیم.

در واقع می توان گفت دولت می تواند با محدود کردن هزینه های جاری بخشی از کسری بودجه را جبران کند. البته باید در نظر داشت از بین بردن سنت غلطی که چون ارگان و نهادی سال گذشته بودجه زیادی به آن تعلق گرفته امسال نیز باید تعلق گیرد، می تواند تا حد زیادی بر کاهش هزینه ها تاثیرگذار باشد.

منظور از کاهش هزینه ها برنامه ریزی منسجم در خصوص هزنیه ها و درآمدها است به طوری که هزینه های عمرانی کشور نه تنها نباید کاهش پیدا کند، بلکه باید افزایش نیز یابد. از سوی دیگر دولت نباید اجازه شکل گیری هزینه های غیر واقع را نیز دهد و باید هزینه های جاری را نیز کاهش دهد.

نکته مهمی که در خصوص برنامه هفتم وجود دارد، این است که در بودجه اهداف مشخصی را دنبال می کند. از سوی دیگر اهداف مشخصی نیز به منظور رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی کشور در زمینه های مختلف همچون اشتغالزایی، کنترل تورم، حل مشکل مسکن، افزایش درآمد مردم و … برنامه هایی را در آن در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بهترین راهکار برای اختصاص بودجه به هر بخشی این است که در نظر بگیرند سال گذشته با توجه به بودجه ای که به آن حوزه تخصیص داده شده چقدر تولید در آن حوزه رخ داده است. اگر تولید آن همگام با بودجه تخصیص داده شده بوده است، پس سال پیش رو نیز بودجه آن را زیاد در نظر بگیرند.

اما اگر بخشی که به آن بودجه اختصاص داده شده اقدام اساسی در راه تولید داخلی نداشته است؛ بنابراین باید بودجه آن را کاهش داد. با این روش است که دولت می تواند کسری بودجه را تا حد زیادی کاهش دهد و از تورم جلوگیری کند. زیرا زمانی که تولید در کشور روند افزایشی به خود بگیرد، تورم کاهش قابل توجهی خواهد داشت.