جمعه؛ 19 خرداد 1402

با تصویب هیات وزیران، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، به جای مجید دوستعلی، به عنوان عضو شورای عالی کار تعیین شد.

به گزارش “ایران اقتصادی“، در جلسه هیات دولت به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، هیات وزیران با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی در شورای عالی کار موافقت کرد.