دوشنبه؛ 29 اسفند 1401

مرکز آمار ایران اعلام کرد‌:‌ شاخص قيمت نهاده‌هاي ساختمان‌هاي مسكوني شهر تهران در تابستان امسال معادل ٣٦,٧ درصد بوده كه نسبت به همين اطلاع در فصل قبل (٤٤.٨ درصد) ٨.١ واحد درصد کاهش داشته است.

به گزارش “ایران اقتصادی“، در فصل تابستان ١٤٠١ شاخص قيمت نهاده‌هاي ساختمان‌هاي مسكوني شهر تهران به عدد ١٤٩١,٨ رسيد كه اين رقم نسبت به شاخص فصل قبل (١٥٤٤.٢) ٣.٤ درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم فصلی

در تابستان ١٤٠١ تورم فصلی، معادل ٣,٤- درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢٦.٣ درصد) ٢٩.٧ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل در بين گروه‌های اجرايي، بيشترين تورم فصلی مربوط به گروه اجرايي « نقاشی ساختمان » با ٩,٩ درصد است و این در حالیست که گروه اجرایی « سیمان، بتن، شن و ماسه» با ١٥.٤ درصد کاهش، با بیشترین کاهش تورم فصلی نسبت با سایر گروه ها مواجه شده است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در تابستان ١٤٠١ تورم نقطه به نقطه معادل ٢٩,٣ درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٣.٤ درصد) ١٤.١ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه اجرایی «شیشه» با ٨٣,٣ درصد، است و این در حالیست که گروه اجرایی « آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» با ٠.٤ درصدکاهش تورم نقطه به نقطه مواجه شده است.

کاهش تورم سالانه

در تابستان ١٤٠١ تورم سالانه، معادل ٣٦,٧ درصد بوده كه نسبت به همين اطلاع در فصل قبل (٤٤.٨ درصد) ٨.١ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل در بين گروه‌های اجرايي بيشترين تورم مربوط به گروه اجرايي «شیشه » با ٨٥,٢ درصد و كمترين تورم با ١٨.٠ درصد متعلق به گروه « آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» بوده است.