جمعه؛ 11 فروردین 1402

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است حمایت دولت از کسب و کارهای مجازی، زمینه مناسب را برای توسعه و تقویت این کسب و کارها فراهم خواهد کرد و مشاغلی که به دنبال کسب درآمد هستند،‌ از امکانات پلتفرم های داخلی استفاده خواهند کرد.

علی جدی؛ نماینده شیروان خراسان شمالی و عضو کمیسیون صنایع و معادن به «ایران اقتصادی» درباره بسته حمایتی دولت از کسب و کارهای مجازی، گفت: همیشه مشوق ها برای کسب و کارها اقدام مثبتی است و کسب و کارهایی که به دنبال فعالیت و کسب و درآمد هستند، این مشوق ها می تواند برای انها خوشایند باشد.

جدی افزود: بسیاری از  کسب و کارهایی که در پلتفرم های خارجی نیز  فعالیت می کردند، دوست دارند شفاف و قانونی فعالیت کنند؛ بنابراین با محدودیت های ایجاد شده در پلتفرم های خارجی به پلتفرم های داخلی کوچ می کنند، چه بسا که بسیاری از این کسب و کارهایی که در پلتفرم هاهای خارجی نیز فعالیت می کردند، در پلتفرم های داخلی نیز حضور داشتند.

به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن، افرادی که به دنبال فعالیت در اینترنت و فضای مجازی هستند و می خواهند شفاف باشند، از مشوق های حمایتی هم استقبال خواهند کرد.

به اعتقاد نماینده مردم شیروان، افرادی که نمی خواهند موقعیت و نوع کسب و کار آنها شفاف باشد، بیشتر به دنبال پلتفرم های خارجی هستند تا در خفا به فعالیت خود ادامه دهند، از این جهت شاید این دسته از بسته ای حمایتی را هم نپسندند و به این پلتفرم ها هم کوچ نکنند.

جدی در ادامه بیان کرد: به نظرم دولت باید برای توسعه زیرساخت های پلتفرم های داخلی نیز بیش از پیش توجه کرده و آنها را در توسعه یاری دهند.