پنج‌شنبه؛ 03 فروردین 1402

رئیس نظام صنفی رایانه ای استان تهران با اشاره به مزایای بسته حمایت از کسب و کارهای مجازی، گفت: از اینکه دولت از کسب و کارهای اینترنتی حمایت می کند، استقبال می کنیم.

حسین اسلامی؛ رئیس نظام صنفی رایانه ای استان تهران درباره بسته حمایتی دولت از کسب و کارهای مجازی به «ایران اقتصادی» گفت: از اینکه دولت به فکر کسب و کارهای اینترنتی است، استقبال می کنیم.

اسلامی با بیان اینکه اگر این بسته در دوران دیگری رونمایی می شد بهتر بود، افزود: این بسته نکات مثبتی دارد و برخی از بندهای این بسته حمایتی قابل دفاع است، به خصوص بحث معافیت های مالیاتی آن. بحث مالیات برای رشد و شکوفایی کسب و کارهای مجازی خوب است که به آن پرداخته شود، از این رو انتظار داریم مساعدت های لازم در این زمینه صورت بگیرد.

به اعتقاد وی، برخی بندهای دیگر آن مانند وثیقه گذاشتن بندها قابلیت اجرایی شدن ندارد، چرا که با شناختی که از بانک ها وجود دارد، با چنین وثیقه هایی نمی توان تسهیلات دریافت کرد.

رئیس نظام صنفی رایانه ای استان تهران در ادامه گفت: این بسته حمایتی نیاز به چکش کاری دارد و بهتر است با حضور اعضای صنف و حتی کمک های حداقلی آنها این بسته بهبود یابد.

به گفته اسلامی، با محدویت های ایجاد شده در کسب و کارهای مجازی زلزله ای رخ داده است؛ بنابراین بهتر است قبل از هر حمایتی محدودیت های ایجاد شده، رفع شود، چرا که با این شرایط کنونی کسب و کارها به جای توسعه تنها دغدغه شان حفظ کسب و کارهای مجازی خود است.