دوشنبه؛ 29 اسفند 1401

رئیس گروه نیروگاه‌های برق آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: هم اکنون ذخیره مخازن سد‌های تهران ۳۳۲ میلیون مترمکعب است که این رقم کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت مطلوب برای آبان ماه است.

به گزارش “ایران اقتصادی“، مهدی فتوکیان با اشاره به اینکه ذخیره مطلوب در آبان ماه برای سد‌های پنجگانه تهران ۷۰۰ میلیون متر مکعب است، گفت: حجم مخازن سد‌های تأمین کننده آب شرب تهران، ۳۳۲ میلیون متر مکعب و این رقم در سال گذشته ۴۱۲ میلیون متر مکعب بوده است که کاهشی در حدود ۸۰ میلیون متر مکعب داشته ایم.

وی افزود: مقدار بارش در آبان ماه امسال ۴ میلیمتر بوده که این رقم در بلند مدت ۱۶ میلیمتر و کاهش حدود ۷۵ درصد را شاهد هستیم.

فتوکیان ادامه داد: از ابتدای سال آبی جاری ۴ میلیمتر بارندگی ثبت شده و این رقم در بلندمدت ۲۶ میلیمتر بوده که کاهشی در حدود ۸۵ درصد را نشان می‌دهد.

رئیس گروه نیروگاه‌های برق آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: با آماری که خدمت شما اعلام شد از همه مردم عزیز درخواست داریم در مصرف آب صرفه جویی و الگوی مصرف را رعایت کنند.