سه‌شنبه؛ 16 خرداد 1402

دیوان محاسبات با انتشار گزارشی از وضعیت عملکرد 6 ماهه اول سال بودجه 1401، اعلام کرد: میزان کسری بودجه کاهش یافته و وصول منابع ریالی فروش نفت نیز 446 درصد افزایش یافت.

به گزارش “ایران اقتصادی“، دیوان محاسبات کشور، گزارش تفصیلی برشی از تفریغ بودجه شش ماهه اول سال 1401 منتهی به پایان شهریورماه را تهیه و منتشر شد.

این گزارش حاکی است که تا زمان مذکور، 13 درصد از احکام به صورت کامل اجرایی شده است. در 21 درصد عدم اجراء و در 66 درصد اجرای بخشی از احکام بودجه را شاهد هستیم.

بررسی‌ها نشان می‌دهد روند میزان کسری بودجه در شش ماهه نخست سال جاری کاهشی بوده است.

همچنین، افزایش 446 درصدی میزان وصولی ریالی حاصل از نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز صادراتی در دوره گزارشگری فعلی نسبت به مدت مشابه سال قبل، وصولی نزدیک به 100 درصدی درآمدهای مالیاتی و بیش از 89 درصدی سایر درآمدها نسبت به مصوب شش ماهه، کاهش 64 درصدی تعداد دستگاه‌های حساب نداده، افزایش 12 درصدی میزان ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سامانه پاکنا در مقایسه با مدت چهارماهه قبلی از مهم‌ترین یافته‌های دیوان محاسبات است.

گزارش این نهاد نظارتی از ارزیابی اجرای قانون بودجه سال 1401 در شش ماهه نخست، نشان می دهد:

– از بین تعداد 69 حکم که متضمن تدوین، تهیه، تصویب و ابلاغ آیین‌نامه، دستورالعمل، سازوکار اجرایی، ترتیبات اجرایی، شیوه‌نامه پرداخت تا پایان شهریور سال 1401 بودند، برای 55 درصد (38 حکم) اقدام لازم صورت پذیرفته، و درخصوص 45 درصد (31 حکم) احکام قانون بودجه نقض شده است.

– در 49 مورد ردیف درآمدی، وصولی صورت نگرفته که از جمله دلایل کسری بودجه محسوب می شود و تعداد 59 ردیف درآمدی، دارای وصولی کمتر از 50 درصدی نسبت به پیش بینی‌ بوده و 18 مورد ردیف درآمدی جدید نیز وصولی نداشته است.

– تخصیص اعتبار برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با تاریخ پیش بینی خاتمه در پایان سال 1401 به منظور بهره برداری به موقع این طرح ها، کامل و بهینه نبوده است. از میان 117 طرح مذکور با پیش بینی تاریخ اتمام در پایان سال 1401، صرفاً به 45 طرح تخصیص اعتبار 0.03 درصدی تا 121.85 درصدی صورت گرفته و برای مابقی طرح ها به تعداد 72 مورد هیچگونه تخصیص اعتباری انجام نشده است. لازم به ذکر است تخصیص 100 درصدی اعتبار به این طرح ها موجب بهره برداری به موقع آنها و افزایش اثربخشی لازم خواهد شد.

– تعداد 1928 دستگاه اجرایی (40 درصد) اطلاعات کارکنان خود را در مهلت مقرر سامانه پاکنا ثبت نکرده اند. همچنین تعداد 1916 دستگاه اجرایی (40 درصد) لیست حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه کشور در موعد قانونی ثبت نکرده‌اند.

– وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل فعالیت‌هایی از جمله «درمان ناباروری» و « تدوین و اجرای سیاست های جمعیتی کشور» هیچگونه اعتباری دریافت نکرده که این موضوع موجب عدم تحقق اهداف قانونگذار تا مقطع کنونی شده است. درخصوص پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان نیز اقداماتی به صورت ناقص و پراکنده توسط وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه گر صورت گرفته است. طبق ماده (74) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت و درمان مکلف بود ظرف دو سال اول اجرای برنامه ششم (پایان سال 1397) نسبت به استقرار پرونده الکترونیک سلامت اقدام نماید، اما هدف قانونگذار تا مقطع کنونی به صورت کامل محقق نشده است.

– تعداد 343 شرکت اطلاعات خود و ‌شرکت ها و موسسات تابعه و وابسته را در سامانه یکپارچه اطلاعات ‌شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت و به‌روزرسانی نکرده اند. همچنین 22 شرکت آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا 31 اردیبهشت ماه سال 1401 در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) وارد ننموده اند.

– تعداد 93 دستگاه اجرایی قانون ممنوعیت عضویت همزمان مقامات و معاون آنان و مدیران ‌دستگاه های اجرایی کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی در هیات‌مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی ‌شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها را رعایت نکرده اند و اطلاعات اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی در اختیار 379 دستگاه اجرایی در سامانه جامع اموال دستگاه‌‌های اجرایی (سادا) در موعد مقرر قانونی ثبت و یا تکمیل نشده است.