جمعه؛ 19 خرداد 1402

مبادلات تجاری ایران و آمریکا در ۹ ماهه نخست ۲۰۲۱ (دی -شهریور 1399-1400) بالغ بر ۲۹.۹ میلیون دلار بوده، که این رقم در مدت مشابه امسال با رشد 42 درصدی به ۴۲.۲ میلیون دلار افزایش‌ یافته است.

به گزارش “ایران اقتصادی“،‌ جدیدترین آمار منتشر شده از سوی دفتر آمار آمریکا نشان می‌دهد‎‏، صادرات کالا‌های ایرانی به مقصد آمریکا در ۹ ماهه نخست ۲۰۲۲ میلادی (دی-شهریور) رشد قابل‌ توجهی نسبت به سال قبل داشته است.

این کشور در ماه‌های ژانویه تا سپتامبر سال قبل تنها ۰.۶ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود؛ اما در مدت مشابه امسال واردات آمریکا از ایران به ۱۰.۹ میلیون دلار رسیده، که این رقم رشد ۱۸ برابری نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۱ داشته است.

بر اساس این گزارش، واردات از آمریکا به ایران در ماه‌های ژانویه تا سپتامبر (دی-شهریور) امسال ۳۱.۳ میلیون دلار بوده، که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۷ درصدی داشته است. آمریکا در ماه‌های ژانویه تا سپتامبر (دی-شهریور) ۲۰۲۱ بالغ بر ۲۹.۳ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود.

مبادلات تجاری دو کشور در ۹ماهه نخست سال میلادی گذشته بالغ بر ۲۹.۹ میلیون دلار بوده، که این رقم در مدت مشابه امسال به ۴۲.۲ میلیون دلار افزایش‌یافته است. مبادلات تجاری این کشور با ایران در ۹ماهه نخست سال جاری میلادی (دی -شهریور) رشد ۴۱ درصدی داشته است.

آمریکا در نهمین ماه سال جاری میلادی ۵.۹ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده است. این در حالی است که طی ۸ماهه قبل از آن کل واردات آمریکا از ایران ۵ میلیون دلار اعلام شده بود.

در سپتامبر (شهریور) ۲۰۲۱ نیز واردات آمریکا از ایران ۰.۱ میلیون دلار اعلام شده بود، که براین‌اساس واردات آمریکا از ایران در سپتامبر ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹ برابر شده است.

با وجود رشد قابل‌توجه واردات آمریکا از ایران در سپتامبر ۲۰۲۲ صادرات این کشور به ایران در این ماه ۱۹ درصد کاهش‌یافته و از ۴.۲ میلیون دلار به ۳.۴ میلیون دلار رسیده است.

مبادلات تجاری ایران و آمریکا حجم ناچیزی از کل تجارت دو کشور را تشکیل می‌دهد. ایران در ۹ ماهه سال جاری میلادی در میان مقاصد صادراتی آمریکا رتبه ۱۷۸ و در میان منابع وارداتی این کشور رتبه ۱۶۷ را به خود اختصاص داده است.